Microtex Microtex

Přehled podpořených projektů

 

OP TAK Marketing I. výzva

Č. projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001688

Název projektu: Automatizace a digitální transformace společnosti ZAPE

Cílem projektu je účast na mezinárodním veletrhu, který posílí konkurenceschopnost. Účast na vybraném veletrhu podpoří naše obchodní aktivity v evropském měřítku,

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PHARE 2003 Technologie

Č. projektu: 016 / 2004
Název projektu: Nákup nové výrobní technologie na úpravu plyšových tkanin

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

OPPP Rozvoj 2005

Č. projektu: 2.1 R / 044
Název projektu: Zvýšení kapacity výroby potahových látek nákupem nových strojů

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

OPPP Marketing

Č. projektu: 2.1 M / 435
Název projektu: Podpora exportních aktivit společnosti Microtex a.s. v rámci slovenského, polského a ruského trhu s nábytkovými potahovými látkami

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

OPPP Marketing

Č. projektu: 2.1 M / 434
Název projektu: Rozšíření exportních aktivit společnosti MICROTEX a.s. na ruském, slovenském a polském trhu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

OPPI Marketing I

Č. projektu: 6.2 M01/470
Název projektu: Podpora zvyšování exportu potahových látek do Ruska v roce 2008

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Č. projektu: 6.2 M01/531
Název projektu: Marketingová podpora exportu potahových látek na polský trh

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI Marketing II

Č. projektu: 6.2 M02/169
Název projektu: Zvýšení uplatnění produkce společnosti MICROTEX a.s. na ruském trhu

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI Potenciál II

Č. projektu: 4.2 PT02/244
Název projektu: Doplnění technologického vybavení vývojového pracoviště

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI Nemovitosti II

Č. projektu: 5.3. NM02/1013
Název projektu: Přístavba expediční haly a stavební úpravy

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OPPI Rozvoj III

Č. projektu: 2.2 RV03/3628
Název projektu: Pořízení špičkového strojního vybavení pro zahájení výroby nového typu tkanin ve společnosti MICROTEX

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP PIK Marketing I

Č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001054
Název projektu: PODPORA MARKETINGU NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH HEIMTEXTIL

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničním veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Inovace III

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008795
Název projektu: Zahájení sériové výroby inovovaných produktů ve společnosti MICROTEX  

Cílem projektu je uvedení na trh inovativních výrobků a inovovaného procesu, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Marketing II. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007526
Název projektu: Podpora marketingových aktivit ve společnosti MICROTEX a.s.

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních mezinárodních veletrzích, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Inovace V. výzva 

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014673
Název projektu: Uvedení nových plyšových potahových tkanin společnosti MICROTEX na trh jako výsledek vývojových aktivit

Cílem projektu je pořízení moderních technologií a zahájení sériové výroby nových a inovovaných plyšových potahových textilií, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Technologie COVID19 - XII. výzva 

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021654
Název projektu: Navýšení kapacit výroby zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve společnosti MICROTEX

Cílem projektu je pořízení výrobní technologie pro zvýšení kapacity výroby zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Marketing IV. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0017854

Název projektu: Zvyšování známosti obchodní značky společnosti MICROTEX na zahraničních trzích

Cílem projektu je propagace společnosti a zvýšení exportních aktivit pro upevnění postavení na zahraničních trzích.

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

NPO FVE I. výzva 

Č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002254

Název projektu: Instalace FVE v areálu společnosti MICROTEX a.s.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního provozu společnosti MICROTEX a.s., a to díky realizaci instalace FVE pro vlastní spotřebu podniku,

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.