Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě MICROTEX a.s.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně je společnost Microtex a.s., IČ 26221179, DIČ CZ26221179, se sídlem Na Potůčku 107, 679 23 Lomnice, a na straně druhé je kupující. VOP jsou platné od 1.1.2017.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem Microtex a.s.. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky e-shopu o stornu, popř. úpravě objednávky buď telefonicky, nebo emailem.
Zboží dodáváme pouze na území České republiky.

2. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou konečné včetně DPH.

3. Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme do 3 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky. Při platbě předem na účet bude zboží odesláno po obdržení úhrady. Zásilka je zasílána prostřednictvím společnosti GLS Czech Republic s.r.o.. Zboží bude doručeno na  dodací adresu uvedenou v objednávce.
V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, Vás bude kontaktovat naše pracovnice a domluví s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. storno daného zboží.

4. Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující by měl po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky nebo emailem) informovat pracovníky e-shopu.

Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si NEVYZVEDNUL, bude mu účtováno poštovné ve výši 135,- Kč (metráž), popř. 90,- Kč (vzorky).

5. Možnosti dopravy

ČESKÁ REPUBLIKA - GLS Czech Republic s.r.o.
metráž: 135 Kč vč. DPH za 1 roli do 50 m
vzorky:   90 Kč vč. DPH za zaslání vzorků

6. Platební podmínky

  1. Dobírka – hotově při převzetí zboží pracovníkovi přepravní služby. Platba kartou není možná.
  2. Předem na účet - při způsobu platby – BANKOVNÍM PŘEVODEM, proveďte platbu až na základě našeho vyjádření, zda je zboží skladem.

Pokyny k platbě:

  • Č.účtu:  34606641/0100
  • Banka:  Komerční banka Tišnov
  • Částka pro příkaz:  celková cena objednávky včetně dopravného
  • Variabilní symbol:  číslo objednávky
  • Konstantní symbol:  0008

Objednané zboží bude vyexpedováno po připsání platby na výše uvedený účet.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží.
Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu a bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena okopírovaná faktura a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Na vrácení peněz má prodávající 14 dnů od doručení zásilky.
Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující sám.

Zboží, které vracíte zpět  nezasílejte na dobírku . Takto došlá zásilka nebude přijata.
Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.

8. Reklamace

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.
Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku, má kupující právo na reklamaci.
Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní. V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky aniž by zásilku převzal.
Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Informace o zpracování osobních údajů