Co znamenají jednotlivé symboly pro údržbu a ošetřování textilií?

Při každodenním používání různých textilií přicházíme do styku se symboly, které určují způsob jejich údržby a ošetřování.
Tyto symboly jsou upraveny v normě pro údržbu a ošetřování textilu, název normy je ČSN EN ISO 3758 (800005) – symboly pro ošetřování.
Přinášíme Vám přehled nejdůležitějších symbolů:

 

Praní

https://sotex.cz/storage/images/pran%C3%AD.jpg

Symbol vaničky určuje, zda je možné textilní výrobek prát, a to jak v pračkách, tak i ručně. Čísla uvnitř vaničky označují maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena. Praní při nižších teplotách je možné.

 

Bělení

https://sotex.cz/storage/images/b%C4%9Blen%C3%AD.jpg

Trojúhelník označuje, jestli lze nebo nelze bělit daný výrobek. Bělení je postup probíhající ve vodním prostředí před, během nebo po praní, vyžadující použití bělících prostředků.

 

Sušení

https://sotex.cz/storage/images/su%C5%A1en%C3%AD.jpg

Čtverec je symbol pro postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu.

 

Žehlení

https://sotex.cz/storage/images/%C5%BEehlen%C3%AD.jpg

Tečky uvnitř symbolu určují rozsahy teplot pro žehlení. Na žehličkách, které se běžně používají, jsou někdy určitá vlákna přiřazena k těmto rozsahům nastavení.

 

Profesionální ošetřování

https://sotex.cz/storage/images/%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.jpg

Symbol uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Kruh symbolizuje chemické čištění textilií a postupy čištění za mokra prováděné profesionály. Poskytuje informace vztahující se k různým postupům čištění.

 

Ondřejův kříž – doplňkový symbol

X

Symbol znamená zákaz uvedeného postupu.

 

Podtržení – doplňkový symbol

_____

Symbol znamená jemnější péči. Podle počtu podtržení se stupňuje požadovaná jemnost péče.